Vorming

AFYA organiseert jaarlijks verschillende vormingsmomenten:

Ben je op zoek naar een bijkomende vorming (bv lasergame)?

Neem contact op via afya@gezinsbond.be en we bekijken samen de mogelijkheden.