Over AFYA

Ontstaansgeschiedenis

AFYA vzw is opgericht op 18 november 2004 en zo een vrij jonge vereniging. Deze vereniging groeide spontaan vanuit de vzw Gezinsbond waarbinnen de nood en het belang aangevoeld werd van een laagdrempelig niet-sportspecifiek bewegingsaanbod voor kinderen en jongeren. Vanuit deze nood is AFYA ontstaan met een aanbod van sportieve jeugdvakanties en vorming in België.

In 2005 en 2006 draaide onze vereniging uitsluitend op vrijwilligers. Vanaf 1 juli 2007 werd een halftijdse beroepskracht aangenomen, vanaf maart 2012 werd dit uitgebreid naar een 4/5de tewerkstelling en vanaf november 2012 werd deze functie een voltijds contract. Na een positieve inspectie van de Afdeling Jeugd op 6 juni 2008 kreeg AFYA de erkenning als Landelijke Jeugdvereniging vanaf 1 januari 2009.

​AFYA?

De naam AFYA komt uit het Swahili en betekent gezondheid, maar dan in de breedst mogelijke betekenis van het woord: lichamelijk, geestelijk én sociaal. Dit sluit volledig aan bij het opzet van onze vereniging die de jeugd op een gezonde manier recreatief en interactief wil doen bewegen.

AFYA is een sportieve jeugddienst van en voor alle jongeren!
Met een vreemde taal als inspiratiebron willen we ook het teken geven dat iedereen welkom is bij ons!

AFYA werkt samen met enkele partners.

Missie & visie

Vanuit de vzw Gezinsbond werd de nood en het belang aangevoeld van een laagdrempelig bewegingsaanbod voor kinderen en jongeren. Hieruit groeide AFYA, de sportieve jeugddienst van de Gezinsbond.

De werking van AFYA vzw is erop gericht om kinderen en jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid ontmoetingskansen te bieden. Zo combineren we actieve vrijetijdsbesteding met positieve sociale ervaringen. Met een recreatief en interactief aanbod van actieve vrijetijdsbesteding en vorming laten we kinderen en jongeren op een gezonde manier bewegen. We hebben hierbij een sterke maatschappelijke betrokkenheid, iedereen is welkom bij AFYA. Onze activiteiten steunen op drie pijlers: participatie, ontmoeting en begeleiding.

 • Participatie: Jongeren hebben inspraak in de ontwikkeling van de programma's. Participatie betekent ‘deelnemen’ maar ook ‘deelhebben’.
 • Ontmoeting: Met ontmoeting willen we de aandacht vestigen op de waarden van sport en spel als onderschatte functies in een samenleving. Ontmoetingen in een uniek kader met sportieve, creatieve, culturele of educatieve accenten zijn ideaal om leeftijdsgenoten te leren kennen, maar ook om er mee te leren omgaan.
 • Begeleiding: Met deskundige en pedagogische begeleiding staat AFYA garant voor activiteiten die leuk, leerrijk, actief en sociaal gericht zijn. AFYA investeert via eigen vorming in jongeren.

Kerntaken

Kerntaak 1: Vorming
Ter ondersteuning van de pedagogische (begeleidings)opdracht worden vormingen voor jongeren vanaf 15 jaar georganiseerd:

 • AFYAnimatorcursus: tijdens deze cursus gaan we aan de slag met alles wat nodig is om een goede animator te worden. Na het positief volbrengen van het traject (cursus,stage en terugkommoment), ontvangen de deelnemers een attest ‘Animator in het jeugdwerk’. AFYA organiseert deze cursussen sinds 2012.
 • Vormingsweekend: tijdens een vormingsweekend komen verschillende workshops aan bod die de animator verder vormen. AFYA organiseert dit weekend sinds 2015.
 • Trefdagen: tijdens een trefdag voor animatoren staat fun in combinatie met vorming (via workshops) centraal. Deze trefdag wordt jaarlijks rond eind april georganiseerd.
 • Provinciale vormingsdagen: vanaf 2018 zullen we in elke provincie tijdens minstens één vorming ingaan op een specifiek thema (vb. kindergrime, lasergame,...).

Kerntaak 2: Sportieve jeugdkampen
AFYA wil kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar ontmoetingskansen bieden. Zo wil AFYA de persoonlijkheidsvorming van haar deelnemers stimuleren en dit alles in het kader van sociale integratie en maatschappelijke participatie. Om dit te realiseren worden sportieve jeugdkampen georganiseerd in combinatie met avontuurlijke, culturele en/of lerende accenten. Deskundige en pedagogische begeleiding staan hierbij voorop en er gaat bijzondere aandacht naar inspraak en diversiteit. De jeugdkampen worden georganiseerd
vanuit ervaringsdeskundige en gefundeerde inzichten. Ze vinden plaats in de vrijetijdssfeer en deelname gebeurt op vrijwillige basis. Thema’s van de AFYA-jeugdkampen:

 • Avontuur: deze kampen dagen de deelnemers uit om hun grenzen te verleggen onder begeleiding van professioneel opgeleide animatoren.
 • Dieren: verzorgen van dieren wordt gecombineerd met spelen en ravotten.
 • Sport & taal: tijdens de taalkampen is er een mix van sport (eventueel avontuur) en taal.
 • Sportkicks: op deze jeugdkampen kunnen deelnemers volop sporten, spelen en ravotten.
 • Techniek & Multimedia: de deelnemers maken kennis met techniek en multimedia en leven zich uit in sport en spel.
 • Waterfun: op deze jeugdkampen worden watersporten gecombineerd met strandsporten.

Kerntaak 3: Lokale kinderclubs
Vanaf 2019 breiden we de huidige kerntaken van AFYA graag uit met een derde kerntaak, lokale kinderclubs. In deze kinderclubs wensen we kinderen en jongeren ontmoetingskansen te bieden in een vertrouwde sfeer. Hierbij zullen we vanaf 2020 een jaarlijkse activiteit voorzien voor de lokale kinderclubs.

Naast deze kerntaken zetten we ons regelmatig in voor specifieke doelgroepen. In het kader daarvan werd er in 2018 een drempelonderzoek uitgevoerd.