Verhuurpunt

OPGELET: momenteel is onze verhuurdienst gesloten!

AFYA beschikt over enkele materiaalkoffers dewelke je kan huren. Concreet gaat het over volgend materiaal:

Wens je meer info of wil je één of meerdere koffers aanvragen? Vraag onze brochure per mail aan!

Voor volksspelenkoffers en Familie Fit beweegkoffers verwijzen we naar Gezinssport Vlaanderen en Familie Fit.