Verzekering

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering (let op: dit is geen repatriërings- of reisbijstandsverzekering!) is sowieso bij onze prijs inbegrepen. Met ongevallenverzekering wordt bedoeld: dekking van de medische kosten (na tussenkomst van de mutualiteit) n.a.v. een ongeval alsook de Burgerlijke Aansprakelijkheid van de deelnemer.

Optioneel bieden wij de mogelijkheid een annulatieverzekering te nemen. Geheel vrijblijvend maar belangrijk om erover na te denken.

Annulatieverzekering

De annulatieverzekering (5% van de totale reissom) garandeert de terugbetaling van het inschrijvingsgeld, ingeval je niet op reis kan vertrekken, of in geval van onderbreking van het jeugdkamp, dit wegens welbepaalde redenen (wegens ziekte of overlijden van de verzekerde of familielid, of schade aan de woning, ziekte kinderoppas, enz…). Een uittreksel van deze polis kan je hier vinden.