Polisuittreksel annulatieverzekering AFYA

1. VOORWAARDEN AFSLUITEN ANNULATIEVERZEKERING

 1. Moet afgesloten zijn uiterlijk 30 dagen voor afreis (dit verwijst naar de start van het jeugdkamp).
 2. Inschrijven binnen de 30 dagen voor afreis (dit verwijst naar de start van het jeugdkamp) → indien men een annulatieverzekering wenst aan te sluiten moet dit samen met de inschrijving gebeuren.
 3. De prijs van een annulatieverzekering bedraagt 5 % van de totale reissom (= de totale kampprijs).

2. VERZEKERD BEDRAG

 1. Verzekerde bedragen in geval van annulatie: reële annulatiekosten opgelopen door de verzekerde, met uitzondering van de verzekeringspremie en met een maximum van € 5.000 per verzekerde persoon.
 2. Verzekerde bedragen in geval van onderbreking: de terugbetaling, pro rata temporis van de niet-genoten vakantiedagen die de verzekerde niet van AFYA heeft kunnen terugvorderen indien hij voor een van de hieronderstaande redenen de verzekerde zijn reis heeft moeten onderbreken met een minimum van € 5.000.

Annulatie en onderbreking van de reis (= het jeugdkamp)

De onkosten ten gevolge van een overlijden, van een ongeval of een zware ziekte overkomen na de inschrijving of na de reservatie, aan de verzekerde zelf en/of aan een naaste verwante tot in de tweede graad, een samenwonend of aan een reisgezel (=vriend(innet)je waarmee je samen inschrijft voor een jeugdkamp), die zich tegelijkertijd heeft ingeschreven.

De extra kosten indien de verzekerde beslist zijn reis alleen verder te zetten ten gevolge van annulatie door de reisgezel (=vriend(innet)je waarmee je samen inschrijft voor een jeugdkamp).

INTER PARTNER ASSISTANCE komt eveneens tussen in de annulatie- en onderbrekingskosten in de volgende gevallen:

 • Opzegging van het arbeidscontract van onbepaalde duur van de verzekerde, gegeven door zijn werkgever binnen de dertig dagen voorafgaand aan het vertrek;
 • De intrekking van het verlof van de verzekerde door zijn werkgever ten gevolge van een ziekte of een ongeval van een collega die belast is met de vervanging van de verzekerde en voor zover de gebeurtenis zich voordoet binnen de dertig dagen die de vertrekdatum voorafgaan;
 • In geval dat de verzekerde, die werkzoekende is, een arbeidsovereenkomst afsluit voor onbepaalde duur, die begint te lopen binnen de dertig dagen voor de vertrekdatum;
 • Aanzienlijke materiële schade die de woonplaats van de verzekerde onbewoonbaar maakt, op voorwaarde dat deze schade minder dan dertig dagen voor de vertrekdatum (dit verwijst naar de start van het jeugdkamp) opgelopen werd;
 • Vertraging op het ogenblik van de inscheping bij het vertrek (dit verwijst naar de start van het jeugdkamp) of tijdens de etappe die voorzien is op het transportverslag ten gevolge van een immobilisatie langer dan een uur ten gevolge van een verkeersongeval;
 • De volledige immobilisatie van het privé-voertuig van de verzekerde, die langer dan 5 werkdagen duurt, op het ogenblik van het vertrek (dit verwijst naar de start van het jeugdkamp) naar zijn vakantieoord in het buitenland, ten gevolge van een verkeersongeval, diefstal of brand indien het voertuig onmisbaar is voor het afleggen van een etappe van de reis en niet gemakkelijk vervangen kan worden.
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde :
 • Als getuige of jurylid van het Assisenhof;
 • Als beroepsmilitair bij een oproep voor een missie in het buitenland;
 • Student om een herexamen af te leggen indien dit plaatsvindt tijdens de reis of ten minste 30 dagen na de voorziene 13 terugkeer;
 • Voor de transplantatie van een orgaan
 • Voor de juridische daden bij de adoptie van een kind
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde door het wegvallen door ziekte, overlijden of ongeval van de aangeduide persoon die met de verzorging van het minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde belast is gedurende zijn verblijf in het buitenland;
 • Verdwijning of ontvoering van de verzekerde, een andere verzekerde die zich tegelijkertijd voor de reis (= het jeugdkamp) heeft ingeschreven of een naaste verwante tot in de tweede graad;
 • Weigering van het visum door de lokale overheid van het land van bestemming;
 • Diefstal van de identiteitsdocumenten en/of het visum van de verzekerde en dit binnen de 48 uren voor de aanvang van de reis (=het jeugdkamp);
 • De verzekerde wegens medische redenen niet ingeënt kan worden op voorwaarde dat deze vaccinatie verplicht wordt door de lokale overheid van het land van bestemming.