Stagiair

Taken

  • Je vervult een begeleidingsopdracht, steeds in samenwerking met een andere animator.

Voorwaarden

  • Je volgde een animatorcursus en ontving een positieve evaluatie. Je bent minstens zestien jaar oud.
  • Je betaalt een bedrag van € 100 voor kost en inwoon. Hiervoor ontvang je voorafgaand een factuur per mail.

Voordelen

  • Je ontvangt van AFYA een draaiboek over het jeugdkamp waar je aan meewerkt
  • Je ontvangt een AFYA T-shirt

Verloop van de stage

  • Je loopt stage tijdens een AFYA-jeugdkamp onder begeleiding van een stagementor, aan de hand van een trajectboek.
  • Tijdens dit jeugdkamp krijg je twee evaluaties (tussentijdse- en eindevaluatie)
  • Bij een gunstig verloop van je stage, stuur je een bericht naar de organisatie waar je je cursus volgde. Er volgt na je stage nog een evaluatiemoment. Nadat je hierop geslaagd bent, behaal je het attest van Animator in het Jeugdwerk (te bekijken via www.mijnkadervorming.be).