Beleidsmedewerker

Taken

  • Je denkt mee over het beleid van AFYA en hebt daar ook inspraak in via de vergaderingen van de Algemene Vergadering en de raad van Bestuur.
  • Een betrokkenheid bij en eventuele medewerking aan provinciale en nationale evenementen, de jeugdkampen,… wordt van je verwacht.

Voorwaarden

  • Voor AFYA: deelnemer of medewerker zijn aan een jeugdkamp of animatorcursus van AFYA.

Voordelen

  • Je wordt inhoudelijk en logistiek ondersteund door de administratieve en inhoudelijke medewerkers.
  • Je ontvangt een vergoeding voor alle verplaatsingen die het mandaat met zich meebrengt.

Bij een nieuwe verkiezingsoproep worden de leden en/of bestuursleden uitgenodigd zich kandidaat te stellen via een mailing en de website van AFYA.