Over AFYA

Sinds 18 november 2004 is AFYA vzw een afzonderlijke vereniging die aan kinderen en jongeren sportieve jeugdkampen aanbiedt. Hiermee werd de groeiende nood aan een laagdrempelig bewegingsaanbod vanuit de Gezinsbond vzw ingevuld. Vanaf 1 januari 2009 is AFYA vzw door de Vlaamse overheid ook erkend en gesubsidieerd als Landelijke Jeugdvereniging.

De naam AFYA komt uit het Swahili en betekent gezondheid, maar dan in de breedst mogelijke betekenis van het woord: lichamelijk, geestelijk én sociaal. Dit sluit volledig aan bij het opzet van onze vereniging die de jeugd op een gezonde manier recreatief en interactief wil doen bewegen.

Met een vreemde taal als inspiratiebron willen we ook het teken geven dat iedereen welkom is bij ons!

Onze sportieve jeugdkampen zijn onderverdeeld in zes thema’s: avontuur, dieren, sportkicks, sport & taal, techniek & multimedia en waterfun. Daarnaast bieden we jaarlijks een animatorcursus aan voor jongeren vanaf 16 jaar en een vormingsweekend voor jongeren vanaf 15 jaar.

Voor elk wat wils dus! Zo kan op een ontspannende manier persoonlijkheidsvorming, sociale integratie en maatschappelijke participatie gestimuleerd worden.

AFYA werkt samen met enkele partners.

Missie & visie

Vanuit de vzw Gezinsbond werd de nood en het belang aangevoeld van een laagdrempelig bewegingsaanbod voor kinderen en jongeren. Hieruit groeide AFYA, de sportieve jeugddienst van de Gezinsbond.

De werking van AFYA vzw is erop gericht om kinderen en jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid ontmoetingskansen te bieden. Zo combineren we actieve vrijetijdsbesteding met positieve sociale ervaringen. Met een recreatief en interactief aanbod van actieve vrijetijdsbesteding en vorming laten we kinderen en jongeren op een gezonde manier bewegen. We hebben hierbij een sterke maatschappelijke betrokkenheid, iedereen is welkom bij AFYA.

Onze activiteiten steunen op drie pijlers: participatie, ontmoeting en begeleiding.

  • Participatie: Jongeren hebben inspraak in de ontwikkeling van de programma's. Participatie betekent ‘deelnemen’ maar ook ‘deelhebben’.
  • Ontmoeting: Met ontmoeting willen we de aandacht vestigen op de waarden van sport en spel als onderschatte functies in een samenleving. Ontmoetingen in een uniek kader met sportieve, creatieve, culturele of educatieve accenten zijn ideaal om leeftijdsgenoten te leren kennen, maar ook om er mee te leren omgaan.
  • Begeleiding: Met deskundige en pedagogische begeleiding staat AFYA garant voor activiteiten die leuk, leerrijk, actief en sociaal gericht zijn. AFYA investeert via eigen vorming in jongeren.