Korting en budgetweetjes

AFYA = All-in formule

 • Alle maaltijden (niet voor externaatkampen), meer info in verband met diëten/allergieën op kamp
 • Opgeleide animatoren
 • Alle activiteiten
 • Huur en gebruik van materiaal (tenzij anders vermeld)
 • Vervoer ter plaatse

Wedstrijd!

 • Wie een sportief jeugdkamp of cursus boekt vóór 1 april .... , maakt kans om deze helemaal terug te winnen.

Vroegboekkorting: €25 (vorming en kampen met overnachting), €13 (kampen zonder overnachting) (voor leden Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen)

 • Jeugdkamp/animatorcursus in de paasvakantie: bij boeken vóór 1 februari ....
 • Jeugdkamp/animatorcursus in de zomervakantie: bij boeken vóór 1 april ....

Ledenkorting (tenzij anders vermeld): €45 (kampen en vorming)
Leden van de Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen genieten van een aantrekkelijke ledenkorting!

Sociale korting AFYA (voor mensen uit kansengroepen)
Surf naar Iedereen verdient vakantie en vraag je sociale organisatie om in te loggen. Op die manier kan je op een aantal plaatsen in het AFYA-aanbod een fikse korting ontvangen. Elke aanvraag wordt op maat bekeken.

Fiscale aftrekbaarheid: €11,20/dag
Kinderen jonger dan 12 jaar die deelnemen aan een AFYA-jeugdkamp, krijgen in april het jaar na deelname een fiscaal attest van hun deelname toegestuurd.

Sport- en cultuurcheque: €100 maximum
Als je met een sport- en cultuurcheque betaalt, gelieve deze cheque (samen met je bevestiging van inschrijving) op te sturen en AFYA hiervan op voorhand te verwittigen.

Attesten
De tussenkomst in het deelnamegeld is afhankelijk van ziekenfonds(en) en werkgever(s). Ofwel vullen we het door jou opgestuurd formulier in, ofwel maken we een attest op. Aanvragen via het AFYA-secretariaat.

Extra kortingen
Volg je een AFYA-vorming (vb. animatorcursus), dan geven een heel aantal gemeenten een mooie korting. Meer informatie hierover bekom je bij de jeugddienst van je gemeente.

Ben je lid van één van volgende partnerorganisaties, dan ontvang je een korting van €15 (niet cummuleerbaar met andere kortingen):

 • Ekivita
 • Pluspas

Ben je lid van één van volgende organisaties, vraag dan even bij de organisatie na hoe je een extra korting voor de AFYA-jeugdkampen kan bekomen:

 • Verschillende ziekenfondsen
 • Socio-cultureel participatiefonds OCMW: je kan bij een OCMW in de buurt aankloppen voor een tussenkomst in het inschrijvingsgeld voor jeugdkampen.
 • Inwoners van de stad Brugge kunnen door middel van Jeugd-AXI-bonnen extra korting bekomen voor de AFYA-jeugdkampen.