API wie? API Ymke!

Een API, wat is dat?

API staat voor Aanspreekpunt Integriteit.

Heb je iets gehoord, gezien of meegemaakt, waarbij iemand over jouw grenzen heen gegaan is? Dat kan op kamp, op cursus, op een activiteit, dat kan eigenlijk overal. Dan noemen we dat, met een moeilijk woord, grensoverschrijdend gedrag. Dat kan op een fysieke manier (bijvoorbeeld agressie) maar ook psychologisch (bijvoorbeeld beledigen) of seksueel (bijvoorbeeld aanrakingen die je niet leuk vindt). Ook pesten is grensoverschrijdend gedrag. Allemaal gebeurtenissen en gedrag die helemaal niet OK zijn.

We vinden het belangrijk dat je over zo'n zaken met iemand kan praten. Ook als je ziet of hoort dat er iets bij iemand anders gebeurt, vinden we dat je ergens terecht moet kunnen om daarover te praten. Ook de Vlaamse minister van Jeugd vindt dat belangrijk. Daarom besliste hij dat elke jeugdwerkorganisatie, zoals AFYA, hier aandacht voor moet hebben. Binnen elke organisatie moet er meer nagedacht worden over wat er gedaan wordt, als iemand grensoverschrijdend gedrag meemaakt. Daarom zijn de API's in het leven geroepen.

Wat doet een API?

Een API is er eerst en vooral om te luisteren naar jouw verhaal. Daarna zal de API samen met jou bekijken waar en hoe er geholpen kan worden om het probleem aan te pakken.

De API heeft discretieplicht, dat wil zeggen dat wat je zegt zoveel mogelijk vertrouwelijk blijft, maar soms kan de API niet anders dan toch extra hulp in te schakelen. Als dat gebeurt, zal ze jou daar altijd over informeren.

Wie kan er bij de API terecht?

Iedereen! Jij als vrijwilliger, als deelnemer van de kampen, als begeleider of ouders van de kinderen en jongeren, de deelnemers van vormingen, …

En de AFYAnimatoren dan?

Natuurlijk blijven de AFYAnimatoren voor jou klaarstaan als je ergens mee zit. Twijfel dus niet om naar hen te gaan. De API is er als extra hulp. Ook de AFYAnimatoren kunnen bij de API terecht voor advies, hulp of een extra paar hersenen om mee na te denken naar een oplossing voor jouw probleem.

Onze API

Ymke Vandoorne - Coördinator

Te bereiken via ymke.vandoorne@gezinsbond.be - 02 507 88 61