Coronamaatregelen

Als jeugddienst van de Gezinsbond, heeft AFYA een hart voor kinderen en jongeren. We zijn erop gericht om kinderen en jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid ontmoetingskansen te bieden, dit door actieve vrijetijdsbesteding te combineren met positieve sociale ervaringen. Met een recreatief en interactief aanbod van actieve vrijetijdsbesteding en vorming laten we kinderen en jongeren op een gezonde manier bewegen. Bijgevolg hebben wij enkele logische maatregelen genomen inzake onze jeugdkampen en opleidingen.


Jeugdkampen en cursussen paasvakantie

AFYA annuleert met pijn in het hart al haar jeugdkampen en cursussen voor de paasvakantie. Wij betreuren deze situatie enorm maar zijn er van overtuigd dat dit de enige juiste beslissing is. De gezondheid van onze deelnemers, animatoren, vrijwilligers… zijn momenteel onze prioriteit.

Alle deelnemers werden reeds op de hoogte gebracht en zullen, conform de reisvoorwaarden, volledig terugbetaald worden in de vorm van een voucher.


Maatregelen voor ieders gezondheid

  1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie ie je in deze afbeelding.
  2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
  5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
  6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
  7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Meer info over het Corona-virus vind je op de website van FOD Volksgezondheid.

Intussen blijven we de situatie opvolgen en de maatregelen van onze overheid strikt toepassen, zodat we er samen alles aan doen om de verspreiding van dit virus te beperken.

Bedankt voor jullie steun en begrip.

Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

We hopen jullie allemaal in de zomervakantie gezond en wel terug te zien.