Coronamaatregelen

Als jeugddienst van de Gezinsbond, heeft AFYA een hart voor kinderen en jongeren. We zijn erop gericht om kinderen en jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid ontmoetingskansen te bieden, dit door actieve vrijetijdsbesteding te combineren met positieve sociale ervaringen. Met een recreatief en interactief aanbod van actieve vrijetijdsbesteding en vorming laten we kinderen en jongeren op een gezonde manier bewegen. Bijgevolg hebben wij enkele logische maatregelen genomen inzake onze jeugdkampen en opleidingen.


Jeugdkampen en cursussen paas- en zomervakantie

We volgen de geldende maatregelen voortdurend op. Voorlopig gaan wij ervan uit dat ons aanbod tijdens de paas- en zomervakantie gewoon kan doorgaan, mits enkele maatregelen.

Tegelijkertijd willen we onze deelnemers ook nu al voldoende geruststellen. Wanneer AFYA beslist om een kamp te annuleren, dan bieden we de deelnemers de keuze uit:

  • Een volledige terugbetaling van het bedrag dat voor dat kamp al werd betaald.
  • Een tegoedbon ter waarde van het bedrag dat al werd betaald voor dat kamp.

Annuleer de deelnemer zelf zonder geldige reden, dan valt men onder de standaard annulatievoorwaarden. Is een deelnemer genoodzaakt het kamp last minute te annuleren omwille van een covid-besmetting of quarantaine, dan wordt de waarde van het kamp terugbetaald in de vorm van een voucher.

Hoe de maatregelen er binnen enkele weken zullen uitzien en welke impact dit zal hebben op onze kampen eind mei, is momenteel moeilijk in te schatten. Intussen blijven we de situatie opvolgen en de maatregelen van onze overheid strikt toepassen.

Een update van onze beslissingen vind je steeds op deze pagina.

Maatregelen voor ieders gezondheid

  1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie ie je in deze afbeelding.
  2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
  5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
  6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
  7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Meer info over het Corona-virus vind je op de website van FOD Volksgezondheid.

Intussen blijven we de situatie opvolgen en de maatregelen van onze overheid strikt toepassen, zodat we er samen alles aan doen om de verspreiding van dit virus te beperken.

Bedankt voor jullie steun en begrip.

Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

We hopen jullie allemaal in de zomervakantie gezond en wel terug te zien.