Animator (sport)

Taken

 • Je basisopdracht is sportinitiatie geven via spel- en bewegingsvormen (team- en estafettespelen, bosspelen, new-games, …) bij kinderen en jongeren.
 • Met enthousiasme en inzet organiseer je in samenwerking met het hele team nevenactiviteiten en je begeleidt de deelnemers op pedagogisch verantwoorde wijze.

Voorwaarden

 • Je bent animator in het jeugdwerk (of een hoger attest binnen het jeugdwerk), rondde je eerste opleidingsjaar Lichamelijke Opvoeding af of bent Bewegingsanimator (VTS)

Voordelen

 • Je ontvangt van AFYA een draaiboek over het jeugdkamp waar je aan meewerkt
 • Je werkt onder vrijwilligersvergoeding
 • Je ontvangt een AFYA T-shirt/Trui
 • Je verblijf (overnachtingen en maaltijden) wordt vergoed door AFYA (enkel bij internaat))
 • Je eigen kinderen kunnen deelnemen aan een AFYA-jeugdkamp op dezelfde kampplaats aan 50% van de normale deelnameprijs. Bij inschrijving van je zoon/dochter noteer je bij opmerkingen 'AFYA-animatorenkorting'. Voor eigen kinderen die omwille van hun leeftijd niet kunnen deelnemen aan het programma, betaal je €100 voor 1 week. Gelieve hiervoor de nodige gegevens per mail door te geven.

En français?

 • Je taken verlopen in het Frans.
 • Je bent tweetalig en/of animator in het jeugdwerk (of een hoger attest binnen het jeugdwerk), rondde je eerste opleidingsjaar Lichamelijke Opvoeding af, of bent bewegingsanimator (VTS).
 • De voordelen blijven gelijk.