Animator

Taken

  • Je basisopdracht is sportinitiatie geven via spel- en bewegingsvormen (team- en estafettespelen, bosspelen, new-games, …) bij kinderen en jongeren.
  • Met enthousiasme en inzet organiseer je in samenwerking met het hele team nevenactiviteiten en je begeleidt de deelnemers op pedagogisch verantwoorde wijze.

Voorwaarden

  • Je bent animator in het jeugdwerk (of een hoger attest binnen het jeugdwerk), rondde je eerste opleidingsjaar Lichamelijke Opvoeding af of bent Bewegingsanimator (VTS)

Voordelen

  • Je ontvangt van AFYA een draaiboek over het jeugdkamp waar je aan meewerkt
  • Je werkt onder vrijwilligersvergoeding
  • Je verblijf (overnachtingen en maaltijden) wordt vergoed door AFYA (enkel bij internaat))
  • Je eigen kinderen kunnen deelnemen aan een AFYA-jeugdkamp op dezelfde kampplaats aan 50% van de normale deelnameprijs. Voor eigen kinderen die omwille van hun leeftijd niet kunnen deelnemen aan het programma, betaal je €100 voor 1 week. Gelieve hiervoor de nodige gegevens per mail door te geven, vooraleer zich aan te melden.