Materiaal

AFYA beschikt over enkele materiaalpakketten dewelke je kan huren. Concreet gaat het over volgend materiaal:

*Deze materiaalpakketten konden we aankopen binnen het project 'AFYA on tour' met de energieke steun van Engie.

Meer info over kostprijs, aanvraagprocedure,...: