Materiaal

AFYA beschikt over enkele materiaalpakketten dewelke je vanaf 1 september 2017 kan huren. Concreet gaat het over volgend materiaal:

Meer info over kostprijs, aanvraagprocedure,...:

Goed om weten: als je als afdeling van de Gezinsbond specifieke acties onderneemt om kinderen en jongeren uit kansengroepen te betrekken voor de activiteit waarvoor je het materiaal huurt, kan je in het najaar 1 materiaalpakket gratis huren (niet mogelijk voor laserspel). Meer informatie vind je eveneens in de folder terug. Deze korting kunnen we binnen het project 'AFYA on tour' realiseren met de energieke steun van Engie.